O nás

O nás

Vložil: admin dňa: 21.02.2012


Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH)
je pridruženou organizáciou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Ako inštitúcia DSH vzniklo v novembri 2005. Svojimi zámermi, cieľmi a aktivitami nadviazalo na projekty a celkovú koncepciu rovnomenného projektu, ktorý spoločne realizovali od roku 1999 Nadácia Milana Šimečku a Židovská náboženská obec v Bratislave.
Cieľom DSH je realizácia výskumov a zhromažďovanie, dopĺňanie archívnych a iných dokumentov týkajúcich sa holokaustu, šírenie poznatkov o tomto historickom období, ako aj o židovskej minorite na Slovensku, jej mieste v slovenskej spoločnosti v 20. a 21. storočí a o fenoménoch súvisiacich s touto problematikou (antisemitizmus, xenofóbia, intolerancia a rasizmus).
Hlavnými prostriedkami pri napĺňaní stanovených cieľov DSH je koordinácia, supervízia a realizácia výskumných, vzdelávacích, kultúrnych a spomienkových spoločenských aktivít, popularizačná, publikačná činnosť a spolupráca s verejnosťou a médiami.
V záujme naplnenia svojich cieľov občianske združenie spolupracuje s organizáciami a inštitúciami na Slovensku i v zahraničí, ktoré majú rovnaké ciele.
Naši partneri: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR, Úrad vlády SR, Židovská náboženská obec v Bratislave, Nadácia Milana Šimečku, Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva, Veľvyslanectvo Štátu Izrael v SR, Slovenský národný archív, Ústav etnológie SAV, Historický ústav SAV, Katedra všeobecnej histórie Univerzity Komenského,

Zahraniční partneri: Shoah Foundation Institute for Visual History SCU Los Angeles, USA;Památník Terezín, Česká republika; Pamätník Yad Vashem, Izrael; Wannsee Konferenz Haus, Berlín, Nemecko

Činnosť DSH sa realizuje v troch základných oblastiach:
výskum (dokumentácia),
vzdelávanie,
pripomínanie.
 
Výkonným a riadiacim orgánom DSH je Kuratórium v zložení:
PhDr. Peter Salner, DrSc. (predseda Kuratória a štatutárny zástupca DSH),

Ing. Margita Eckhausová,
Ing. Jaroslav Franek, CSc.,
Ing. Egon Gál, CSc.,
PhDr. Ivan Kamenec, CSc.,
Ing. Tomáš Lang, CSc.,
PhDr. Peter Salner, DrSc.,
PhDr. Jozef Weiss (predseda Kuratória a štatutárny zástupca DSH 2005 – 2010)

Pracovníci DSH:
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. (riaditeľka),
Mgr. Ján Hlavinka, PhD. (historik),
Jana Keeble (manažérka medzinárodných projektov, od r. 2014),
Mgr. Daniela Richterová (2006-2009),
Mgr. Helena Roglová (2009-2014).

DSH je odborným koordinátorom pôsobenia Slovenskej republiky v International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA, v minulosti "Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research ", www.holocaustremembrance.com). Riaditeľka DSH, M. Vrzgulová, zastupuje Slovenskú republiku  vo vzdelávacej pracovnej skupine IHRA (Education Working Group).
IHRA je spojením odborníkov, ktorí pracujú na akademických pracoviskách, v múzeách, vzdelávacích centrách, archívoch atď. a venujú sa problematike holokaustu. IHRA je zároveň  platformou, kde sa stretávajú predstavitelia vlád jednotlivých členských krajín (dnes ich je 24), a tak rozhodnutia o pôsobení IHRA majú  zároveň odbornú fundovanosť aj medzinárodnú politickú záväznosť.
DSH zo svojej pozície odborného garanta na pôde  IHRA poskytuje odborné konzultácie a poradenstvo organizáciám, aj individuálnym záujemcom na Slovensku týkajúce sa tvorby projektov do IHRA.
Kontakty: tel.: +421 2 5413 1810, mobil: +421 918 477 984,
e-mail: dsh@holokaust.sk, office@holokaust.sk

 

 

DSH si prednedávnom pripomenulo 5. výročie svojej existencie. Súbor, ktorý rekapituluje prácu DSH si môžete stiahnuť nižšie.