Domov

Výskumné stáže EHRI 2016-2018 – výzva

Výskumné stáže EHRI 2016-2018 – výzva

Vložil: editor dňa: 01.09.2015
Cieľom výskumných stáží EHRI (European Holocaust Research Infrastructure fellowship) je podpora výskumu Holokaustu poskytovaním prístupu ku kľúčovým archívnym fondom a zbierkam, ako aj prístupu k relevantnému know-how v oblasti archívnictva a digitalizácie. Výskumné stáže EHRI sú určené pre bádateľov, archivárov, kurátorov a zvlášť študentov doktorandského štúdia s obmedzenými zdrojmi. . V období 2016-2018 poskytne EHRI stáže v&n

Domov

Vložil: admin dňa: 21.02.2012
dsh

“Čím viac sa dozvedáme o holokauste, z čoho vzišiel, ako bol uskotočňovaný... tým väčšia je možnosť, že sa staneme senzitívnejšími k neľudskosti a utrpeniu kdekoľvek sa vyskytnú.”

[Eva Fleischner]
dsh

“Svet je príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľuďom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať”

[Albert Einstein]