Domov

Kniha Čo so spomienkami našimi?

Kniha Čo so spomienkami našimi?

Vložil: editor dňa: 11.03.2015
. . Kniha Čo so spomienkami našimi? vznikla pri príležitosti 20. výročia existencie košickej skupiny THE HIDDEN CHILD (THC). Táto skupina združuje ľudí židovského pôvodu, ktorí ako deti prežili holokaust.Kniha sa delí na dve časti: . v prvej  sú zachytené ich  osudy v  čase druhej svetovej vojny a holokaustu, . v druhej  časti kniha zachytáva  to, čo  za ostatných dvadsať rokov – už ako dospelí - stihli pre udržanie povedo

Domov

Vložil: admin dňa: 21.02.2012
dsh

“Čím viac sa dozvedáme o holokauste, z čoho vzišiel, ako bol uskotočňovaný... tým väčšia je možnosť, že sa staneme senzitívnejšími k neľudskosti a utrpeniu kdekoľvek sa vyskytnú.”

[Eva Fleischner]
dsh

“Svet je príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľuďom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať”

[Albert Einstein]